Privacyverklaring

Praktijk 17 hecht veel belang aan de privacy van onze patiënten. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


  1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens: Als kinesitherapiepraktijk verzamelen wij persoonsgegevens van onze patiënten om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, contactgegevens, medische geschiedenis en andere relevante informatie bevatten. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten en we gebruiken deze gegevens uitsluitend voor dat specifieke doel.

  2. Opslag en beveiliging van persoonsgegevens: Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en beschermd tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

  3. Delen van persoonsgegevens:Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat de partijen waarmee wij uw gegevens delen, voldoende maatregelen treffen om de privacy van uw gegevens te beschermen.

  4. Recht om persoonlijke informatie aan te passen: U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen of andere gerechtvaardigde belangen.

  5. Bewaartermijn van persoonsgegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor het verlenen van onze diensten of zoals vereist volgens de geldende wetgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.


Door gebruik te maken van onze kinesitherapiepraktijk gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en beschermen van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. We staan klaar om u te helpen.Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juni 2023Wettelijke kennisgeving

Maatschappelijke zetel:

Pastoor van de Wouwerstraat 52, bus 101

2600 Berchem, België


Tel: 0499 14 47 95

Mail: info@praktijk17.be


BTW-nummer: BE0733.569.230